Ułatwienia dostępu w Windows 10

Skróty klawiaturowe

Na podstawie stron pomocy Microsoft
opracował
Sylwester Orzeszko

Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu pomagają w korzystaniu z komputera przy użyciu klawiatury lub urządzeń pomocniczych.

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiaturowych funkcji ułatwień dostępu w systemie Windows 10, w tym dla aplikacji Lupa, Duży kontrast i innych.

Aby wyświetlić listę skrótów klawiaturowych i gestów dotykowych dla aplikacji Narrator w systemie Windows 10, zobacz sekcję Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe aplikacji Narrator.

Skróty klawiaturowe aplikacji Lupa

Dodatkowe skróty klawiaturowe ułatwień dostępu

Zobacz też: