oprogramowanie dla osób z trudnościami w uczeniu się

Grupa programów przeznaczonych do terapii oraz wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających między innymi z dysharmonii rozwojowej, obniżonej sprawności intelektualnej, nadpobudliwości psychoruchowej, deficytów funkcjonowania zmysłów, zaburzeń motorycznych, obniżonej sprawności manualnej, a także dorosłych z deficytami procesów poznawczych.

Poszczególne programy wspomagają terapię funkcji takich jak: uwaga, percepcja, pamięć, myślenie, język, spostrzeganie oraz stanowią pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych, takich jak np.: dysleksja, dyskalkulia, deficyty uwagi, umiejętności koncentracji, pamięć. Ponadto ćwiczenia multimedialne wzmacniają umiejętności komunikacyjne oraz kompetencje społeczne.

Oprogramowanie pozwala na prowadzenie atrakcyjnej terapii funkcji poznawczych w postaci ciekawych i motywujących zadań multimedialnych. Terapeuta skorzystać może z gotowych pakietów przeznaczonych do terapii poszczególnych obszarów funkcjonowania poznawczego. Natomiast użytkownik, wykonując zadania dostosowane do indywidualnych możliwości, może podzielić się swoimi umiejętnościami, a także wiedzą, co wpływa korzystnie na wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Sortuj wg:
 • Oprogramowanie mTalent Percepcja Słuchowa

  mTalent Percepcja Słuchowa

  Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, a także wspomagający koncentrację uwagi opartą na analizatorze wzrokowym. Pakiet Percepcja słuchowa składa się z blisko 600 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych.

  Cena:2490.00
 • Oprogramowanie mTalent Percepcja Wzrokowa

  mTalent Percepcja Wzrokowa

  Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, a także wspomagający koncentrację uwagi opartą na analizatorze wzrokowym. Program składa się z blisko 600 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych.

  Cena:2490.00
 • Oprogramowanie terapeutyczne Play Attention

  Play Attention - wsparcie terapii zaburzeń uwagi

  Play Attention – Zasilany umysłem, sterowany koncentracją

  Play Attention jest systemem wykorzystującym zapis fal mózgowych do wspierania terapii zaburzeń uwagi oraz innych deficytów funkcji poznawczych, szczególnie cennym w przypadku osób cierpiących na ADHD i ADD.

  Cena:14999.00
 • Oprogramowanie Eduterapeutica Dysleksja

  Eduterapeutica Dysleksja

  Eduterapeutica Dysleksja to multimedialny program do pracy z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, umożliwiający przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji. Bogata baza ćwiczeń oraz kart pracy zapewnia nauczycielom i specjalistom materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii ucznia.

  Cena:1490.00
 • Eduterapeutica Dyskalkulia

  Eduterapeutica Dyskalkulia

  Eduterapeutica Dyskalkulia to multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny do pracy z uczniami klas 0–3, wykazującymi specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Program umożliwia przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz diagnozy ryzyka dyskalkulii. Bogata baza ćwiczeń oraz kart pracy zapewnia nauczycielom i specjalistom materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii ucznia.

  Cena:1490.00
 • Oprogramowanie Dysleksja PRO

  Dysleksja PRO

  Zestaw materiałów multimedialnych wspomagających umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształcących wrażliwość i świadomość ortograficzną, przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

  Cena:2799.00
 • Oprogramowanie Uczeń na start

  Uczeń na start - zestaw ćwiczeń dla klas 1 - 3

  Zestaw ćwiczeń na tablicę interaktywną wspierających nauczycieli klas 1-3 (ze szczególnym uwzględnieniem klasy pierwszej) w pracy z grupą dzieci zróżnicowaną pod względem wieku i kompetencji. Wspomaga kształtowanie kluczowych kompetencji czytania, pisania i liczenia podczas obowiązkowych zajęć dydaktycznych oraz zajęć korekcyjno-wyrównawczych.

  Cena:899.00
 • Oprogramowanie Wspomaganie rozwoju PRO

  Wspomaganie rozwoju PRO - oprogramowanie terapeutyczne

  Seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

  Cena:3999.00
 • Opakowanie Oprogramowania Spektrum Aktyzmu Pro

  Spektrum Autyzmu PRO - program do terapii dzieci z autyzmem

  Specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów przeznaczony do terapii dzieci ze spektrum autyzmu, w wieku przedszkolnym i szkolnym.

  Cena:5499.00
 • Oprogramowanie SymWriter

  SymWriter - oprogramowanie wspierające pisanie i czytanie

  SymWriter jest programem stworzonym dla uczniów i osób dorosłych mających problemy z pisaniem i czytaniem. Doskonale sprawdzi się również jako pomoc dla uczniów rozpoczynających przygodę z literaturą, dla uczniów szkół specjalnych, osób z problemami w uczeniu się, osób niepełnosprawnych i wymagających alternatywnej komunikacji.

  Cena:999.00